พาณิชย์เปิดประมูลข้าวคุณภาพดี1.6แสนตัน

พาณิชย์เปิดประมูลข้าวคุณภาพดี1.6แสนตัน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เปิดประมูลข้าวคุณภาพดี 1.6 แสนตัน รอบสุดท้ายวันนี้ มีผู้ประกอบการ 16 รายผ่านคุณสมบัติ สามารถเข้าร่วมยื่นประมูลได้

ในวันนี้กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จะเปิดให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติสามารถเข้ายื่นซอง ประมูลข้าวสารในสต็อครัฐบาล เป็นการทั่วไปครั้งที่ 3/2560 ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพดี เพื่อการบริโภคจำนวน 1.6 แสนตัน และจากผู้ประกอบการค้าข้าวที่ยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าร่วมประมูล จำนวน 17 ราย มีผู้ผ่านคุณสมบัติ 16 ราย สามารถเข้าร่วมยื่นซองประมูลได้ โดยกรมการค้าต่างประเทศจะ เปิดรับยื่นซองประมูล ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. จากนั้นจะมีการเปิดซองประมูล เพื่อรับทราบผลการประมูล ในเบื้องต้น 

โดยข้าวที่นำมาเปิดประมูลในครั้ง มาจาก 28 คลัง ใน 14 จังหวัด ประกอบด้วยข้าว 8 ชนิด เช่น ข้าวหอมมะลิ 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 2 , ข้าวหอมจังหวัด , ข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ และข้าวเหนียวขาว 10 เปอร์เซ็นต์