พณ.ชี้เซี่ยงไฮ้ปรับภาษีVATเอื้อสินค้าไทย

พณ.ชี้เซี่ยงไฮ้ปรับภาษีVATเอื้อสินค้าไทย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ชี้เซี่ยงไฮ้ ปรับภาษี VAT ใหม่ เป็นประโยชน์กับผู้ส่งออกไทย ทั้งอุตสาหกรรมไฮเทค รถยนต์ ยารักษาโรค

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เซี่ยงไฮ้ได้ประกาศใช้มาตรการภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ใหม่ โดยปรับระบบภาษีเหลือเพียง 3 อัตรา จากเดิมมี 4 อัตรา ได้แก่ อัตราร้อยละ 17 , 11 และ ร้อยละ 6 โดยสินค้าที่ใช้อัตราภาษีร้อยละ 13 เดิมจะปรับเป็น ร้อยละ 11 ทั้งหมด อาทิ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าเกษตร เครื่องทำความร้อน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และสินค้าอื่นๆ

โดยการปรับดังกล่าว ถือเป็นนโยบายกระตุ้นการบริโภค จึงนับเป็นโอกาสดีสำหรับสินค้าไทยในการส่งออกสู่ตลาดเซี่ยงไฮ้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไฮเทค รถยนต์ ยารักษาโรค พลาสติก เหล็ก และถ่านหิน จากสถิติการนำเข้าของนครเซี่ยงไฮ้ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ พบว่าการนำเข้าของนครเซี่ยงไฮ้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 24.2  แสดงถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคในนครเซี่ยงไฮ้ยังคงสูงและมีอัตราการเติบโตที่มั่นคง