กสทช.นำรายได้Q21กว่าพันล.เข้ากองทุนดีอี

กสทช.นำรายได้Q21กว่าพันล.เข้ากองทุนดีอี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กสทช. นำเงินรายได้ไตรมาส 2 จำนวน1,054.91 ล้านบาท ส่งเข้ากองทุนดีอีตาม พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. นำเงินรายได้ไตรมาส 2 ส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,054.91 ล้านบาท โดยมาจากเงินประมูลเลขหมายสวย 5.78 ล้านบาท และมาจากเงินบัญชีของสำนักงาน กสทช. อีก 1,049.13 ล้านบาท โดยการนำส่งเงินดังกล่าวจากเงินรายได้ของสำนักงาน กสทช. เป็นการปฏิบัติตามมาตรา 24 (3) และ (4) ของ พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้สำนักงาน กสทช. จะต้องจัดสรรเงิน 15% ที่ได้รับจากการจัดสรรคลื่นความถี่และรายได้ของสำนักงานฯ เข้ากองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อย่างไรก็ตาม การนำส่งเงินดังกล่าว สำนักงาน กสทช. ได้นำส่งทุกไตรมาสก่อนหน้านี้ ได้นำเงินรายได้ไตรมาส 1 ส่งกองทุนดีอีไปแล้ว จำนวน 127.95 ล้านบาท รวมเงินที่สำนักงาน กสทช. นำส่งกองทุนดีอีแล้วจนถึงขณะนี้ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,182.86 ล้านบาท