เร่งยกระดับ 28 สนามบินขึ้นเป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาค

เร่งยกระดับ 28 สนามบินขึ้นเป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาค
Spring News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมท่าอากาศยานเดินหน้าแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก บูรณาการบริหารสนามบิน 28 แห่งยกระดับสู่มาตรฐานสากล ให้เป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาค


วันนี้ (14 ก.ค. 60) – นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เปิดเผยว่า จะเร่งดำเนินงานในเชิงรุก ตามยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยานปี 2560 ถึง 2564 บูรณาการบริหารสนามบินทั้ง 28 แห่ง ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาสนามบิน และเพิ่มศักยภาพการบริหารงาน และบุคคลากร เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกรมท่าอากาศยานมากขึ้น รองรับการเติบโตด้านคมนาคมทางอากาศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งเป้าที่จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาค


ซึ่งจะแบ่งเป็นแผนพัฒนาระยะที่ 1 ปี 2560 ถึง 2564 จะใช้งบประมาณ 2 หมื่น9 พันล้านบาท ดำเนินการพัฒนา ท่าอากาศยานกระบี่, นครศรีธรรมราช, ขอนแก่น, ตรัง และสุราษฎร์ธานี ส่วนแผนพัฒนาระยะที่ 2 ปี 2565 ถึง 2569 จะใช้งบประมาณ 9 พัน 500 ล้านบาท พัฒนาท่าอากาศยาน อุบลราชธานี, อุดรธานี, ร้อยเอ็ด, สกลนคร, เลย และหัวหิน


และพร้อมจะเป็นหนึ่งในการร่วมพัฒนาประเทศไทย ทั้งด้านการคมนาคมทางอากาศ การขนส่งสินค้า การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลให้เป็นประเทศไทย 4.0 มี คาดว่าเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 30 ล้านคนต่อปี ในปี 2567 และรองรับได้ถึง 58 ล้านคนต่อปี ในปี 2578 ตามมาตรฐาน ICAO