ธพ.มองการใช้น้ำมันปี60โต3%ตามทิศทางศก.

ธพ.มองการใช้น้ำมันปี60โต3%ตามทิศทางศก.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมธุรกิจพลังงาน มอง การใช้น้ำมันปี 60 โต 3% ตามทิศทางเศรษฐกิจฟื้นตัว เผย ครึ่งปีแรกโต 3.5% เบนซินเพิ่ม 4.3% ดีเซล 2.3%

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) เฉลี่ยอยู่ที่ 150 ล้านลิตรต่อวัน เติบโตขึ้นร้อยละ 3.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ 145 ล้านลิตรต่อวัน โดยกลุ่มน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 เฉลี่ยอยู่ที่ 29.8 ล้านลิตรต่อวัน เป็นการเพิ่มขึ้นของน้ำมันกลุ่มเบนซินเกือบทุกชนิดยกเว้นน้ำมันเบนซินและแก็สโซฮอล์ 91 ที่ลดลงร้อยละ 6 และร้อยละ 3.7 ตามลำดับ ขณะที่แก็สโซฮอล์ E85 มีปริมาณการใช้เพิ่มมากที่สุด ร้อยละ 22.6 อยู่ที่ 1 ล้านลิตรต่อวัน เนื่องจากมีรถยนต์รุ่นใหม่ที่รองรับ E85 เข้าสู่ท้องตลาดมากขึ้น รองลงมาคือแก็สโซฮอล์ 95 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 อยู่ที่ 11.6 ล้านลิตรต่อวัน จากราคาที่ใกล้เคียงกับแก็สโซฮอล์ 91 ทำให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมันที่มีค่าออกเทนสูงกว่า ส่วนการใช้กลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เฉลี่ยอยู่ที่ 65.4 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งเติบโตขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจและปริมาณรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปีก่อน ขณะที่การใช้ LPG เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เฉลี่ยอยู่ที่ 16.6 ล้านกิโลกรัมต่อวัน เป็นการเพิ่มขึ้นของการใช้ทุกภาคยกเว้นภาคขนส่งที่ลดลงร้อยละ 9.5 เช่นเดียวกับการใช้ NGV ลดลงร้อยละ 14 อยู่ที่ 6.9 ล้านกิโลกรัมต่อวัน เนื่องจากประชาชนและรถบรรทุกสินค้าหันไปใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นหลังราคาน้ำมันปรับตัวลดลงตั้งแต่ต้นปี 2559 ส่งผลให้สถานีบริการ NGV ทยอยปิดตัวลงต่อเนื่อง นอกจากนี้ นายวิฑูรย์ กล่าวว่า ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงครึ่งปีหลังจะปรับตัวเพิ่มขึ้น และคาดว่าตลอดทั้งปี 2560 การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจะเติบโตร้อยละ 3 จากปีก่อนที่มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 185 ล้านลิตรต่อวัน ตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าในปีนี้จะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.2