ผู้ประกอบการเข้าร่วมPM AWARD คึกคัก

ผู้ประกอบการเข้าร่วมPM AWARD คึกคัก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เผย กระแสตอบรับ PM AWARD คึกคัก ผู้ประกอบการ สมัครร่วมโครงการกว่า 100 บริษัท

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น หรือ PM AWARD (Prime Minister’s Export Award) ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก รวมถึงสะท้อนความสำเร็จของธุรกิจไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดให้ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ พบว่ามีผู้ประกอบการส่งออกไทยให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า 100 บริษัท ใน 7 สาขารางวัล ได้แก่ รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม รางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการต่างตื่นตัวในการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง