พณ.ปัดฮั้วประมูลข้าวทำงานตามขั้นตอน

พณ.ปัดฮั้วประมูลข้าวทำงานตามขั้นตอน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการค้าต่างประเทศ ชี้แจงไม่มีการฮั้วประมูลข้าว ตัดสิทธิ์บางบริษัทเพราะคุณสมบัติไม่ครบ ทำงานตามขั้นตอน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงประเด็น มีการนำเสนอข่าวฮั้วประมูลข้าว โดยมีการแอบอ้างชื่อนายกรัฐมนตรี และพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ตัดสิทธิ์บางบริษัทเข้าร่วมประมูลข้าว ว่า การประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารคนและสัตว์เป็นการเปิดประมูลที่มีการประกาศเงื่อนไขชัดเจน มีการชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขให้ผู้สนใจทราบก่อนการประมูลทุกครั้ง การตัดสิทธิ์ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศประมูล ได้ดำเนินการตามขั้นตอน พิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่ผู้ยื่นประมูลนำมาแสดงต่อคณะทำงาน โดยขั้นตอนการปฏิบัติที่มีการตรวจสอบกลั่นกรอง ไม่มีข้าราชการคนใดสามารถแอบอ้างชื่อนายกรัฐมนตรี และพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ เพื่อการตัดสิทธิ์บริษัทใดได้ เพราะคณะทำงานและคณะกรรมการแต่ละชุด มีผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมจำนวนมาก จึงยืนยันได้ว่า การพิจารณาเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่โปร่งใส ชัดเจน ทั้งข้อกฎหมาย และเอกสารหลักฐานทั้งหมด