ทช.ปรับปรุงถนนหัวหิน10กม.คืบแล้ว51%

ทช.ปรับปรุงถนนหัวหิน10กม.คืบแล้ว51%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทางหลวงชนบท กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหัวหิน ปรับปรุงถนนควบคู่ทางจักรยาน กว่า 10 กม. คืบหน้ากว่า 51% คาดแล้วเสร็จปี2561

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ทช.ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.2052 แยกทางหลวงหมายเลข 37-โครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำ ห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 10.497 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมทางจักรยานสำหรับนักปั่น กว้าง 3 เมตร  จุดพักรถจำนวน 3 แห่ง และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปกว่าร้อยละ 51.40 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานโครงสร้างคันทาง ทางจักรยาน และระบบระบายน้ำ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 168 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2561 

อย่างไรก็ตาม เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มความสะดวก ให้กับนักท่องเที่ยว สนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งเชื่อมโยงอำเภอหัวหินกับแหล่งท่องเที่ยวด้านฝั่งตะวันตกของทางหลวงหมายเลข 37 ตลอดจนสามารถเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองสู่แหล่งท่องเที่ยวในอนาคตได้อีกด้วย