พลังงานมั่นใจLPGขาลงไม่กระทบราคาขายปลีก

พลังงานมั่นใจLPGขาลงไม่กระทบราคาขายปลีก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพลังงาน มั่นใจทิศทาง LPG ขาลง ไม่กระทบราคาขายปลีกในประเทศ - เปิดเสรีสร้างความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่เห็นชอบแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG ทั้งระบบตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไปนั้น จะไม่ส่งผลกระทบทำให้ราคาขายปลีก LPG ในประเทศสูงขึ้น สถานการณ์ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกเดือนกรกฎาคม 2560 ราคา CP อยู่ที่ 355 เหรียญสหรัฐ/ตัน ปรับตัวลดลง 32.5 เหรียญสหรัฐ/ตันจากเดือนก่อนหน้า โดยทิศทางราคา LPG ในตลาดโลก ยังคงลดลงต่อเนื่อง มีแนวโน้มมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาจากระดับ  555 เหรียญสหรัฐ/ตัน มาอยู่ที่ 355 เหรียญสหรัฐ/ตัน ในเดือนกรกฎาคม

ดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า ภาวะราคาขายปลีก LPG ในประเทศมีแนวโน้มทรงตัว จากเหตุผลของสถานการณ์ราคาในตลาดโลกดังกล่าว ซึ่งนโยบายยกเลิกการกำหนดราคาโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมันและโรงอะโรเมติก ยกเลิกการกำหนดราคา ณ โรงกลั่นที่อ้างอิงราคานำเข้า ซึ่งเป็นราคาซื้อตั้งต้นก๊าซ LPG  รวมถึงยกเลิกการกำหนดอัตราเงินส่งเข้าหรือชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากทุกส่วนของการผลิต ยกเลิกการประกาศราคาขายส่ง ณ คลังก๊าซ จะทำให้ตลาดก๊าซ LPG มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ ซึ่งในที่สุดประชาชนจะได้ประโยชน์จากผลของราคาขายปลีกที่ถูกลงและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย