นิด้ามองปรับค่าFTตามกลไกน้ำมัน

นิด้ามองปรับค่าFTตามกลไกน้ำมัน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นิด้า มองปรับค่า FT ตามกลไกราคาน้ำมัน ไม่กระทบภาพรวมเศรษฐกิจ ขณะปัญหาแรงงานมีผลระยะสั้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า กรณีการเตรียมปรับขึ้นค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (เอฟที) ในเดือนกันยายน - ธันวาคม เป็นไปตามกลไกของราคาน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยน จึงไม่น่าส่งผลกระทบในภาพรวมทั้งเศรษฐกิจและกำลังซื้อในช่วงปลายปี ขณะที่เรื่องปัญหาแรงงานต่างด้าว มองว่าจะมีผลแค่เพียงระยะสั้น เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็ว ผู้ประกอบการจึงไม่ทันตั้งตัว แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ไปสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและไม่น่าจะมีผลกับภาพรวมเศรษฐกิจ 

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าหลังจากนี้ไปการคัดกรองแรงงานต่างด้าวเพื่อมาใช้ในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการจะเข้มงวดมากขึ้น ตามกฎหมายของภาครัฐ และจะลดจำนวนการใช้แรงงานน้อยลง