ก.คมนาคม คาดเริ่มสร้างรถไฟเร็วสูงตค.60

ก.คมนาคม คาดเริ่มสร้างรถไฟเร็วสูงตค.60
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคม เร่งลุยโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-โคราช หลัง ครม.ไฟเขียว คาดก่อสร้าง ต.ค. 60

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ในวันนี้ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติโครงการความร่วมมือโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา 1,790,413 ล้านบาท โดยไทยเป็นผู้ลงทุนโครงการ 100% แบ่งสัญญาการก่อสร้างโครงการออกเป็น 2 สัญญา โดยสัญญาที่ 1 เป็นงานก่อสร้างด้านโยธา คิดเป็น 75 % ของมูลค่าโครงการ สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย 3 สัญญาย่อยคิดเป็น 25% ของมูลค่าโครงการสัญญา 2.1 งานด้านการออกแบบ สัญญา 2.2 การควบคุมงานโยธา และสัญญาที่ 2.3 งานระบบรถไฟและการฝึกอบรม

ทั้งนี้คาดว่า ในการประชุมความร่วมมือครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 15 -17 สิงหาคม 2560 นี้จะสามารถลงนามสัญญา 2.1 ได้ พร้อมกับจะมีการเสนอให้ ครม. พิจารณาเห็นชอบและในต้นเดือนกันยายนจะลงนามสัญญา 2.2 โดยหลังจากที่มีการลงนามในสัญญา 2.1 และ 2.2 จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงแรกระยะทาง 3.5 ใช้งบประมาณ 425 ล้านบาท กิโลเมตรในเดือนตุลาคม 2560 โดยได้มอบหมายให้กรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้ ดำเนินการได้เร็วขึ้นเนื่องจากเป็นหน่วยงานราชการ  

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของงบประมาณลงทุน ครม. ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาโดยสำนักงบประมาณนั้นได้เสนอให้ใช้เงินกู้ในการดำเนินโครงการซึ่งจะเป็นเงินกู้ในส่วนของต่างประเทศและเงินในประเทศยกเว้นค่ากรรมสิทธิ์ที่ดินจะใช้งบประมาณในการดำเนินการ ซึ่งจะต้องพิจารณาอีกครั้งตามความเหมาะสม