สหรัฐฯประกาศคงสิทธิGSPสินค้าไทย31รายการ

สหรัฐฯประกาศคงสิทธิGSPสินค้าไทย31รายการ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผย สหรัฐฯประกาศคงสิทธิ GSP สินค้าไทย 31 รายการ มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการทบทวนโครงการ สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หรือ GSP สหรัฐฯ ประจำปี 2559 สหรัฐฯ ได้ประกาศเพิ่มรายการสินค้าในบัญชีรายการที่ได้รับสิทธิ GSP เพิ่มเติมและคงสิทธิพิเศษฯ GSP ไว้ รวม 31 รายการ ส่งผลให้สินค้าที่ไทยส่งออกไปสหรัฐฯ จะได้รับการยกเว้นภาษีเพิ่มขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

โดยสินค้าที่ได้รับ การคงสิทธิพิเศษ GSP ไว้จะอยู่ในกลุ่ม สินค้ากระเป๋าถือ และกระเป๋าเดินทาง สินค้าเซลลูโลสไนเทรต

โดยการที่ไทยได้รับการผ่อนผันการระงับ สิทธิพิเศษฯ ในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ผู้ส่งออกจะได้ใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษฯ เพื่อเพิ่มมูลค่าส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย