ดอนชี้ไทยเร่งพัฒนาEECเชื่อมจีนหนุนการค้า

ดอนชี้ไทยเร่งพัฒนาEECเชื่อมจีนหนุนการค้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ชี้ ไทยเร่งพัฒนา EEC โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมยุทธศาสตร์จีน หนุนการค้า เศรษฐกิจ ความร่วมมือ

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวในการประชุมเอเชียโป๋อ่าว ว่า ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม แต่แท้ที่จริงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาจากประเทศจีน ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง ให้ประชากรกว่า 700 -800 ล้านคน หลุดพ้นจากความยากจน โดยขณะนี้โลกอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน เศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงและมีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นมองว่าภูมิภาคเอเชียจำเป็นต้องปรับและพัฒนาให้ประชากรเข้ามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ซึ่งตามยุทธศาสตร์ One Belt One Road ของจีน ได้ส่งเสริมความร่วมมือการค้า เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี เกิดการเชื่อมโยงทางโครงสร้างพื้นฐาน และการเชื่อมโยงในภูมิภาคมากขึ้น นับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในกระแสโลกาภิวัฒน์ขณะนี้ โดยไทยเองพยายามปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง การพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศและภูมิภาคเติบโต ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะแลกเปลี่ยนและนำไปสู่ความสำเร็จในการก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ของโลก