เอกชนรายย่อยต้องการความรู้-เงินทุนทำธุรกิจมากขึ้น

เอกชนรายย่อยต้องการความรู้-เงินทุนทำธุรกิจมากขึ้น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ประกอบการรายย่อย เผย ต้องการความรู้ข้อมูลและเงินทุนในการทำธุรกิจให้มากขึ้น แม้บางส่วนจะไม่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาท

จากงานสัมมนา "เงินบาทแข็งค่าธุรกิจจะต้านทานได้แค่ไหน" นายณพพงศ์ ธีระวร ประธานกรรมการบริหาร สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวว่า ผู้ประกอบ ที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าที่สุด คือผู้ประกอบการที่ใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ในขณะที่ผู้ประกอบการที่มีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ มาผลิตเพื่อการส่งออกนั้น จะสามารถบริหาร ในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนได้ เช่นในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน 

อย่างไรก็ตามสำหรับธุรกิจรายย่อยบางรายค่าเงินไม่ได้มีผลกระทบรุนแรงต่อการประกอบธุรกิจเนื่องจากไม่ได้เข้าสู่ระบบของการทำการค้าอย่างจริงจัง แต่เพื่อให้เกิดการพัฒนาของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย ทางผู้ประกอบการอย่างต้องการความรู้และการทำความเข้าใจในเรื่องของการทำธุรกิจรวมถึงข้อมูล และแหล่งเงินทุนที่จะให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาธุรกิจได้ดีขึ้น