ทางหลวงชนบทสร้างอุโมงค์จุดตัดทางรถไฟโคราช

ทางหลวงชนบทสร้างอุโมงค์จุดตัดทางรถไฟโคราช
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทางหลวงชนบท สร้างอุโมงค์บริเวณจุดตัดทางรถไฟ จ.นครราชสีมา เพิ่มความปลอดภัย แก้ไขปัญหาการจราจร พร้อมเปิดใช้ ก.ค. 60 นี้

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จากนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในการรองรับโครงการพัฒนาการขนส่งระบบราง โครงการรถไฟทางคู่ ในบริเวณที่มีปัญหาการจราจรติดขัด และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้การเดินทางผ่านจุดตัดดังกล่าวมีความปลอดภัย สามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรข้ามทางรถไฟ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในการเดินทาง ทช. จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ บริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1001 ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอบัวใหญ่และอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีความยาวรวมประมาณ 1,380 เมตร

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ทช. ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ดังกล่าวแล้วเสร็จและคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรในเดือนกรกฎาคม 2560 นี้ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นรวม 331 ล้านบาท