เม็กซิโกจ่อลดภาษีนำเข้าโอกาสผู้ส่งออกไทย

เม็กซิโกจ่อลดภาษีนำเข้าโอกาสผู้ส่งออกไทย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เผยเม็กซิโกเตรียมลดภาษีนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นโอกาสของผู้ส่งออกไทย

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลเม็กซิโกอยู่ระหว่างพิจารณาลดภาษีนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค ที่นำเข้าจากประเทศที่ไม่มีข้อตกลง FTA กับเม็กซิโก เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคที่ประสบปัญหาสินค้าในประเทศราคาสูง โดยกรมฯ ได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเม็กซิโก ติดตามและรายงานความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพราะถือเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยไปยังเม็กซิโก

ทั้งนี้ ไทยได้ดุลการค้ากับเม็กซิโกมาโดยตลอด โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ไทยได้ดุลการค้ากับเม็กซิโก กว่า 950 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเม็กซิโกนำเข้าจากไทยมูลค่ากว่า 1,200  ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.59 โดยสินค้านำเข้าจากไทยส่วนใหญ่จากไทย เป็นสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ด้านสินค้าที่ไทยยังมีโอกาสในการเพิ่มการส่งออก ได้แก่ อาหาร เกษตรและสินค้าสุขภาพ