เปิดรายละเอียดแบบสอบถาม ลงทะเบียนคนจน 2560

เปิดรายละเอียดแบบสอบถาม ลงทะเบียนคนจน 2560

เปิดรายละเอียดแบบสอบถาม ลงทะเบียนคนจน 2560
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เปิดรายละเอียดแบบสอบถาม ลงทะเบียนคนจน 2560 ที่จะให้นักศึกษาไปสำรวจข้อมูลจากจำนวนผู้ลงทะเบียน 14.1 ล้านคนทั่วประเทศ

หลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2560 เห็นชอบตามที่ สํานักงานสถิติแห่งชาติ เสนอ จะดําเนินการสํารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจากโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 เพื่อให้ภาครัฐได้ข้อมูลที่จะสามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์และกําหนดนโยบายด้านสวัสดิการของรัฐได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง

รายงานข่าวเปิดเผยว่า เวปไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ ได้ประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการในการสํารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดของแบบสอบถาม และวิธีเก็บข้อมูล ซึ่งจะให้นักศึกษาทั่วประเทศไปทำแบบสำรวจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดูรายละเอียดแบบสอบถาม การสํารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจากโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๐

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook