พณ.ชี้ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ปี60มีโอกาสโต10%

พณ.ชี้ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ปี60มีโอกาสโต10%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผย ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในปีนี้ มีโอกาสโตร้อยละ 10 จากมูลค่าการผลิตในปัจจุบันที่ 2,700 ล้านบาท

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการขยายตลาดในส่วนของสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าธรรมชาติ ให้มีโอกาสที่จะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร โดยในปีนี้เชื่อว่า ตลาดสินค้าดังกล่าว จะสามารถขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 10 จากมูลค่าการผลิตในปัจจุบัน ที่ 2,700 ล้านบาท 

ซึ่งในส่วนของภาครัฐ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะทำให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น โดยถือเป็นนโยบายหลัก ในการช่วยเหลือเกษตรกรนโยบายหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ที่พร้อมจะเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง