พณ.กำหนด4ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรอินทรีย์

พณ.กำหนด4ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรอินทรีย์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ กำหนด 4 ยุทธศาสตร์หลัก พัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ มุ่งขยายตลาดให้เพิ่มมากขึ้น

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สำหรับตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าออแกนิค นั้น กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญ โดยได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ซึ่งประกอบไปด้วยการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคทั่วไปได้เข้าใจถึงสินค้าอินทรีย์และการแปรรูปให้มากขึ้น, การผลักดันมาตรฐานที่ได้รับการรองรับตามมาตรฐานสากล, การพัฒนาขยายตลาด ที่มีความสนใจทั้งในยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ซึ่งกำลังนิยมสินค้าออแกนิคมากขึ้น และสุดท้ายคือการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าด้วยนวัตกรรมที่มีศักยภาพอย่างจริงจัง เปิดโอกาสทำให้ผู้ผลิต โดยเฉพาะเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

ซึ่งในปัจจุบันตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์มีมูลค่าสูงถึงกว่า 8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยในหลายประเทศมีการขยายตัวได้ดีและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, รวมถึงในสหภาพยุโรป, จีนและอินเดีย ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยมีมูลค่าการผลิตตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์เพียง 2,700 ล้านบาทต่อปี ซึ่งมีโอกาสที่จะสามารถขยายตัวได้