กฟน.แจ้งปิดทำการทุกแห่งวันที่8-11ก.ค.

กฟน.แจ้งปิดทำการทุกแห่งวันที่8-11ก.ค.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กฟน. แจ้งปิดที่ทำการเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2560 วันที่ 8 - 11 กรกฎาคม แนะป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดช่วงหยุดยาว

นายชาญ ปัทมะวิภาค ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดยาวเนื่องในอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันหยุดชดเชย ระหว่างวันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2560

ด้านการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น ก่อนออกนอกบ้านควรดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ปิดสวิตซ์ไฟ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน และควรตรวจสอบสายไฟ และปลั๊กไฟ หากพบว่าชำรุดต้องซ่อมแซมทันที พร้อมทั้งควรตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบบ้านที่มีความเสี่ยงไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะบริเวณต้นไม้รกทึบควรตัดแต่งกิ่งไม้ไม่ให้พาดเกี่ยวสายไฟเพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าดับและเกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าภายในบ้านได้ นอกจากนี้หากร่างกายเปียกน้ำ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าดูด

และหากพบเหตุฉุกเฉินหรืออันตรายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center โทร. 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้การไฟฟ้านครหลวงจะปิดทำการทุกแห่งในวันหยุดยาว 8 - 11 กรกฎาคม 2560 ยกเว้นเคาน์เตอร์ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ  โซน Fashion ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จ.นนทบุรี ที่เปิดทำการพร้อมให้บริการชำระค่าไฟฟ้าปกติ ระหว่างเวลา 10.00 - 17.30 น. เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยในช่วงปิดที่ทำการดังกล่าว กฟน. ยังคงให้บริการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า MEA Call Center โทร. 1130 ที่พร้อมเปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง