จนไม่จริง ! ตัดสิทธิ์แล้ว ลงทะเบียนคนจนกว่า 7 แสนราย

จนไม่จริง ! ตัดสิทธิ์แล้ว ลงทะเบียนคนจนกว่า 7 แสนราย

จนไม่จริง ! ตัดสิทธิ์แล้ว ลงทะเบียนคนจนกว่า 7 แสนราย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

"คลัง" เผยผลตรวจคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนรายได้น้อยรอบแรกครบ 14.1 ล้านคนแล้ว พร้อมตัดสิทธิ์กว่า 7 แสนรายพบไม่จนจริง เงินฝากเกิน 1 แสนบาท มีที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยเกิน 1 ไร่ และมีที่ดินทำการเกษตรเกิน 10 ไร่ และ ชื่อไม่ตรงกับที่ลงทะเบียน และเสียชีวิตหลังลงทะเบียนประมาณ 1 หมื่นราย เตรียมส่งนักศึกษา 7 หมื่นคนลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ในเบื้องต้นกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มาลงทะเบียนรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการรัฐจำนวน 14.1 ล้านคนแล้ว พบว่ามีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติรอบแรกกว่า 7 แสนคน

โดยมีการตรวจพบว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงกับเงื่อนไขในประเด็น มีทรัพย์สินเกินกำหนดไว้ เช่น เงินฝากเกิน 1 แสนบาท หรือมีที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยเกิน 1 ไร่ และมีที่ดินทำการเกษตรเกิน 10 ไร่ นอกจากนี้ยังพบว่ามีบางส่วนที่เสียชีวิตแล้วหลังจากลงทะเบียน

จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย กับหน่วยงานต่างๆ ในส่วนของ การตรวจสอบกับกระทรวงมหาดไทย พบว่า มีชื่อไม่ตรงกันกับที่ลงทะเบียนไว้ และ พบว่า มีชื่อที่มาลงทะเบียนแต่ได้เสียชีวิตแล้วประมาณ 1 หมื่นราย

และจากการตรวจสอบกับกรมสรรพากร สถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ และกรมที่ดิน เพื่อดูว่ามีรายได้ เงินฝาก ทรัพย์สินเกิน 1 แสนบาทต่อปีหรือไม่ รวมถึงไม่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เกินที่กำหนด ปรากฏว่ามีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติประมาณ 7 แสนคน

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้จะมีการจ้างนักศึกษาทั่วประเทศ 7 หมื่นคน ไปลงพื้นที่สำรวจข้อมูลรายละเอียดของผู้ลงทะเบียนอีกครั้ง โดยนักศึกษาที่เข้าไปตรวจสอบจะเข้าไปสอบถามและเก็บข้อมูลจากชาวบ้านที่ลงทะเบียนว่า มีที่อยู่อาศัยเป็นอย่างไร มีลักษณะตามที่แจ้งไปหรือไม่ มีความต้องการช่วยเหลือประเภทใด จึงขอความร่วมมือผู้มีรายได้น้อยให้รายละเอียดและข้อมูลเป็นไปตามความจริง ซึ่งจะมีการสำรวจเสร็จภายในสิ้นเดือน ส.ค.นี้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook