คกก.EECเห็นชอบพัฒนาท่าเรือน้ำลึก3แห่ง

คกก.EECเห็นชอบพัฒนาท่าเรือน้ำลึก3แห่ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการอีอีซี อนุมัติโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก 3 แห่ง พร้อมให้ สคร.เร่งร่าง PPP ดึงเอกชนร่วมลงทุน

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี กล่าวว่า ที่ประชุม อีอีซี ในวันนี้ได้เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก 3 แห่ง ประกอบด้วย ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2568 ท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2567 และท่าเรือสัตหีบ มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2563 พร้อมกันนี้จะมีรถไฟทางคู่เป็นตัวเชื่อมโยงท่าเรือทั้ง 3 แห่ง เพื่อทำให้ไทยมีระบบบริการขนส่งสินค้าทางรางแบบไร้รอยต่อ ซึ่งก็จะช่วยให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าของไทยลดลงจากร้อยละ 14 ของจีดีพี เหลือเพียงร้อยละ 12 ของจีดีพี 

อย่างไรก็ตามจากการประชุม 2 ครั้งที่ผ่านมา ขณะนี้การอนุมัติโครงการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในพื้นที่อีอีซีเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมูลค่ากว่า 7 แสนล้านบาท

นอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้ทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. ยกร่างประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชน หรือ PPP Fast Track ในโครงการ อีอีชี ซึ่งจะทำให้รัฐบาลไม่ต้องใช้งบประมาณปกติ หรือก่อหนี้เพิ่มในการดำเนินโครงการ