คนแห่สมัครแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

คนแห่สมัครแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ คึกคักผู้สมัครกว่า 2.9 พันคน เปิดโอกาสเยาวชนแสดงฝีมือเริ่ม 19 ก.ค. นี้

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีกำหนดจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 จำนวน 24 สาขา โดยการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี เพื่อคัดเลือกเยาวชนเข้าแข่งขันในระดับชาติในปี 2561 ซึ่งได้มีการจัดการแข่งขันฯ มาแล้ว 26 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 27 จากแนวคิดการสนับสนุนช่างฝีมือและปัญหาการขาดแคลน ซึ่งการจัดแข่งขันฝีมือช่างครั้งนี้ จะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนกิจการต่างๆ ของสถาบันฝึกอาชีพทุกแห่ง มุ่งให้ครูและนักเรียนเน้นการฝึกฝีมือให้ดีขึ้น ทั้งนี้มีภาคเอกชนร่วมสนับสนุนหลายแห่ง อาทิ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สีพ่นรถยนต์และอุปกรณ์พร้อมเสื้อแข่งขัน 

อย่างไรก็ตาม การจัดงานแข่งขันฯ ระดับภาค จัดขึ้น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 12 ภาค ได้แก่ สมุทรปราการ สุพรรณบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก ลำปาง สุราษฎร์ธานี สงขลา ขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 2,909 คน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนร่วมเป็นกำลังใจ และเข้าชมการแข่งขันได้ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ง 12 ภาคตามที่กล่าวมา