กสทช.เลื่อนผู้ประกอบการลงทะเบียนOTT

กสทช.เลื่อนผู้ประกอบการลงทะเบียนOTT
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กสทช. เลื่อนผู้ประกอบการลงทะเบียน OTT หลังขีดเส้น 22 ก.ค. นี้ เร่งยกร่างหลักเกณฑ์การกำกับกิจการ OTT ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยภายหลังประชุม คณะกรรมการฯ กสทช. เพื่อหารือแนวทางการกำกับการแพร่ภาพและเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ OTTว่า ที่ประชุม กสทช. มีมติให้เดินหน้าการกำกับกิจการ OTT เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายไทย  และเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการกำกับดูแลที่จะไม่มีข้อโต้แย้งในอนาคต จึงมีมติให้คณะอนุกรรมการ OTT ยกร่างหลักเกณฑ์การกำกับกิจการ OTT ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ กสทช. พิจารณา ก่อนนำออกประชาพิจารณ์รับความฟังความเห็นสาธารณะ และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

อย่างไรก็ตาม กสทช. ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนผู้ให้บริการ OTT ภายใน 22 ก.ค. นี้ ได้พิจารณาเลื่อนออกไปก่อน จนกว่าหลักเกณฑ์กำกับดูแลจะมีความชัดเจนและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ