สถาบันการบินพลเรือนพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร

สถาบันการบินพลเรือนพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถาบันการบินพลเรือน จับมือการบินไทย ร่วมพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรและอวกาศ รองรับอุตสาหกรรมการบินในอนาคต

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผย ภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสำหรับจัดตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทางด้านการบิน และอวกาศระหว่างสถาบันการบินพลเรือนและบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่า สบพ.และการบินไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลจึงได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ สำหรับการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคคลากรด้านการบินและอวกาศ เพื่อร่วมกันสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแผนแม่บทการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา

โดยทั้งสองหน่วยงานได้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน และกำหนดกลไกประสานความร่วมมือในทุกระดับของการปฏิบัติงานพร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาหลักสูตร และสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับการให้บริการด้านการศึกษา พัฒนาความรู้ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากรด้านการบินให้สอดคล้องกับ ความต้องการของอุตสาหกรรมการบินและสอดคล้องกับศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานในอนาคต เป็นการยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ