BAM เปิดตัวโครงการ “สุขใจ ได้บ้านคืน” ช่วยลูกหนี้ไม่เกิน 5 ล้านบ.

BAM เปิดตัวโครงการ “สุขใจ ได้บ้านคืน” ช่วยลูกหนี้ไม่เกิน 5 ล้านบ.

BAM เปิดตัวโครงการ “สุขใจ ได้บ้านคืน” ช่วยลูกหนี้ไม่เกิน 5 ล้านบ.
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

BAM เปิดตัวโครงการ “สุขใจ ได้บ้านคืน” เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยของ BAM ได้หลักประกันซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยคืนง่ายขึ้น ด้วยเงื่อนไขที่ดีกว่า โดยเปิดโอกาสให้ชำระ หนี้ในอัตรา 80% ของราคาประเมินหลักประกัน และสามารถเลือกชำระครั้งเดียว หรือผ่อนชำระไม่เกิน 10 ปี อัตราดอกเบี้ย MLR ของ BAM เริ่มโครงการตั้งแต่วันนี้ – 29 ธันวาคม 2560 ชี้การปรับโครงสร้างหนี้ที่ผ่านมา เน้นความสามารถในการชำระหนี้เป็นหลัก

bam2

นายชูพงษ์ โภคะสวัสดิ์

นายชูพงษ์ โภคะสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการ “สุขใจ ได้บ้านคืน” เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหนี้รายย่อยสามารถชำระหนี้และนำทรัพย์หลักประกัน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยกลับคืนไปง่ายขึ้น ด้วยเงื่อนไขที่ดีกว่าเดิม

ทั้งนี้ แนวทางการประนอมหนี้ ลูกหนี้จะได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว ด้วยเงื่อนไขที่ผ่อนปรน โดยสามารถชำระหนี้ในอัตรา 80% ของราคาประเมินหลักประกัน และสามารถเลือกชำระครั้งเดียว หรือผ่อนชำระไม่เกิน 10 ปี อัตราดอกเบี้ย MLR ของ BAM ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาบังคับคดี

ซึ่งคุณสมบัติของลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้อง

-เป็นลูกหนี้ BAM ที่มีภาระหนี้เงินต้นต่อรายไม่เกิน 5 ล้านบาท และ

-เป็นลูกหนี้ประเภทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และ/หรือ สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีหลักประกันเป็นที่อยู่อาศัย

-เป็นบุคคลธรรมดาที่ยังไม่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

-รวมถึงไม่มีภาระหนี้บัญชีอื่น และ/หรือ ไม่เป็นลูกหนี้ร่วม/ผู้ค้ำประกัน/ผู้จำนอง/ ผู้จำนำ ลูกหนี้อื่น ของ BAM และ

-ไม่มีทรัพย์สินอื่น

เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยจริงๆ โดยลูกหนี้สามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 ธันวาคม 2560

bam3

นายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ BAM กล่าวว่า ที่ผ่านมา BAM ได้รับซื้อรับโอนหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) จากสถาบันการเงินเข้ามาบริหารจัดการ จำนวน 178,243 ราย คิดเป็นภาระหนี้เงินต้น จำนวน 638,935 ล้านบาท ปัจจุบันคงเหลือลูกหนี้ที่อยู่ในความดูแล จำนวน 76,254 ราย คิดเป็นภาระหนี้เงินต้น จำนวน 437,082 ล้านบาท โดยมีจำนวนลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือลูกหนี้ที่มีหลักประกันเป็นที่อยู่อาศัย ที่มีภาระหนี้เงินต้นไม่เกิน 5 ล้านบาท จำนวน 21,285 ราย รวมภาระหนี้เงินต้น จำนวน 28,978 ล้านบาท คิดเป็น 30% ของลูกหนี้ทั้งหมด ซึ่งเป็นกลุ่มลูกหนี้ที่คาดว่าจะเข้าร่วมโครงการได้

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะช่วยลดภาระให้กับลูกหนี้รายย่อยของ BAM ได้ที่อยู่อาศัยกลับคืนไปด้วยเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นกว่าเดิม โดยลูกหนี้สามารถรีไฟแนนซ์ไปยังสถาบันการเงินอื่น หรือเลือกผ่อนชำระกับ BAM ซึ่งขยายระยะเวลาการผ่อนชำระให้ถึง 10 ปี

อย่างไรก็ดี การปรับโครงสร้างหนี้ที่ผ่านมานั้น BAM จะใช้แนวทางการประนอมหนี้บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้ได้ข้อยุติและผลประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้งสองฝ่าย และสามารถเจรจาประนอมหนี้ได้แม้ว่าจะอยู่ในขั้นตอนการดำเนินคดีก็ตาม โดยจะพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้เป็นหลัก และมุ่งช่วยเหลือลูกหนี้ที่สุจริตให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมทั้งได้ทรัพย์หลักประกันกลับคืนไป ทั้งนี้ลูกหนี้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-6300-700 หรือ www.bam.co.th หรือ Facebook : FB of BAM และ ID line : @bamline

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook