เอกชนพอใจขยายเวลาบังคับใช้พ.ร.ก.ต่างด้าว

เอกชนพอใจขยายเวลาบังคับใช้พ.ร.ก.ต่างด้าว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ภาคเอกชนพอใจ ขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว มอง การแก้ไขปัญหาของรัฐบาล ทำให้ภาพลักษณ์ประเทศดีขึ้น

ในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนร่วม 3 สถาบัน หรือ กกร.นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า การบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งล่าสุด คสช. มีมติขยายกรอบเวลาบังคับใช้ ออกไปอีก 180 วัน  เพื่อให้แรงงาน ดำเนินการด้านเอกสารให้ถูกต้องนั้น ถือเป็นเจตนาดีและภาคเอกชนพอใจกับการขยายระยะเวลาดังกล่าว แต่ทั้งนี้ยัง ไม่สามารถประเมินได้ว่าระยะ เวลาเพียงพอกับการแก้ปัญหาหรือไม่ เนื่องจากต้องดูจำนวนแรงงานที่นายจ้างจะนำเข้ามาจดทะเบียนว่ามีมากน้อยแค่ไหน

โดย เอกชน เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาแรงงาน และการค้ามนุษย์ที่ภาครัฐเร่งดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพราะจะทำให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบ และถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศดีขึ้น แต่ทั้งนี้อาจจะต้องปรับปรุงรายละเอียดบางอย่างในกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องต่อการทำงานจริงของแรงงาน