รมว.คมนาคมมอบรางวัลเชื่อมสัมพันธ์ไทย-จีน

รมว.คมนาคมมอบรางวัลเชื่อมสัมพันธ์ไทย-จีน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานงานมอบรางวัล Thailand Headlines Person Of Year Awards 2016 - 2017 เชื่อมสัมพันธ์ไทย-จีน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานมอบรางวัล Thailand Headlines Person Of Year Awards 2016 - 2017 และรับมอบรางวัลด้านสาขาข่าวสารการเมือง จาก ฯพณฯ หนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่างานมอบรางวัลฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและบันเทิง และยกย่องผู้ที่ทำความดีและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยซึ่งงาน Thailand Headlines Person Of Year Awards จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ในปีนี้ ได้คัดเลือกมาจากผู้ที่ได้รับความนิยมในสื่อออนไลน์จีนมากที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งรางวัลเป็น 5 สาขา ได้แก่ สาขา Thailand Headlines Popular สาขาข่าวสารบ้านเมือง สาขาความสัมพันธ์ไทย - จีน สาขาเศรษฐกิจและสังคม สาขาวัฒนธรรมและบันเทิง และรางวัลพิเศษ ซึ่งทำให้ผู้ที่ได้รับรางวัลมีความภาคภูมิใจและทำงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อชื่อเสียงของตนเองและประเทศชาติ