พณ.เล็งยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองประมูลข้าวเสื่อม

พณ.เล็งยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองประมูลข้าวเสื่อม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการค้าต่างประเทศ เตรียม ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครอง เปิดประมูลข้าวเสื่อม ในสัปดาห์นี้ มั่นใจเปิดประมูลข้าวรัฐทุกขั้นตอนโปร่งใสทำตามระเบียบ

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภายในสัปดาห์นี้ เตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครอง พร้อมกับชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเปิดประมูลข้าวของภาครัฐ หลังจากศาลปกครองมีคำสั่งให้กรมการค้าต่างประเทศ ระงับกระบวนการประกวดราคาและทำสัญญา สำหรับข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ออกไปก่อน หลังจากที่ บริษัท ทีพีเค เอทานอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด ปริมาณกว่า 5.2 แสนตัน ได้ยื่นร้องต่อศาล หลังกรมการค้าต่างประเทศ ตัดสิทธิ์การชนะประมูล เพราะ ตรวจพบว่า บริษัทดังกล่าวขาดคุณสมบัติ และมีคดีความกับกรมการค้าต่างประเทศ เมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ยืนยันว่ากระบวนการเปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลทุกขั้นตอน มีความโปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบ แต่ยอมรับว่าจากคำสั่งดังกล่าวที่มีออกมา อาจจะกระทบต่อแผนระบายข้าวให้ล่าช้าออกไป รวมทั้งเพิ่มภาระ และทำให้รัฐมีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้าวในกลุ่มดังกล่าว เดือนละกว่า 31 ล้านบาท และการเปิดประมูลข้าวในกลุ่มดังกล่าวจะสามารถดำเนินการได้เรียบร้อยเมื่อใด ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาล แต่ทั้งนี้กรมการค้าต่างประเทศจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อลดความสูญเสียของภาครัฐ