สภาหอการค้าเห็นด้วยพ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว

สภาหอการค้าเห็นด้วยพ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รองประธานสภาหอการค้า เห็นด้วย พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว ช่วยจัดระเบียบ ยืนยัน กกร.เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่างกฎหมายลูกอีก 39 ฉบับ

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึง พ.ร.ก.การบริหารจัดการ การทำงานของต่างด้าว พ.ศ. 2560 ว่า ในส่วนของภาคเอกชนเห็นด้วยและพร้อมสนับสนุนในการดำเนินการ เพื่อช่วยจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้เข้าสู่ระบบ ขณะเดียวกันยอมรับว่า พ.ร.ก.ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะภาคบริการ ทั้งเกษตร การท่องเที่ยว และ แม่บ้าน เนื่องจากพ.ร.ก.ได้ประกาศและมีผลบังคับใช้ทันทีจึงทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับตัวได้ อีกทั้งกฎหมายฉบับนี้ได้เพิ่มโทษรุนแรงขึ้น ทำให้แรงงานส่วนหนึ่งมีความหวาดกลัวและหนีกลับประเทศ ส่วนภาคอุตสาหกรรมมองว่าไม่มีผลกระทบเนื่องจากสามารถปรับตัวได้

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เตรียมใช้มาตร 44 ผ่อนผันให้นายจ้างและลูกจ้างเป็นเวลา120 วัน เพื่อให้ผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าวไปขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 2 ล้านคน ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ทางคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการร่างกฎหมายลูกอีก 39 ฉบับ เพื่อเสนอปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบการแก่ภาครัฐ