สศช.ชี้แผนฉบับ12ดันGDPโตเต็มศักภาพ5%

สศช.ชี้แผนฉบับ12ดันGDPโตเต็มศักภาพ5%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สศช. ชี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ช่วยเพิ่มรายได้ประชาชน ดันจีดีพี โตเต็มศักยภาพที่ 5%

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เปิดเผยว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้วางเป้าหมายจะผลักดันให้ไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวสูงขึ้นภายใน 5 ปี จากปีนี้ที่คนไทยมีรายได้ 6,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งถือว่ายังต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วที่มีรายได้ต่อหัวประมาณ 12,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี เป็นการแก้จุดอ่อนของการยกระดับประเทศและเป็นการกำหนดแนวทางต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 11 โดยเฉพาะด้านภาคเกษตร ซึ่งตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 หรือตั้งแต่ 2555-2559 ยังทำได้ต่ำกว่าแผน สัดส่วนมูลค่าสินค้าเกษตกรและอุตสาหกรรมลดลงต่อเนื่องจากปี 2554 ร้อยละ 16.8 ของจีดีพี มาอยู่ร้อยละ 13.5 ในปี 2558 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 16 ของจีดีพี ขณะที่ต้นทุนการผลิตยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้รายได้ของครัวเรือนลดลงจากร้อยละ 39.22 ปี 2554 เหลือร้อยละ 28.91 ในปี 2559 

สศช. เชื่อว่า หากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 ทำสำเร็จจะทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เต็มประสิทธิภาพที่ร้อยละ 5 แม้ว่าปีนี้จะเป็นปีแรกของการใช้แผนแต่เศรษฐกิจจะขยายตัวได้เพียง ร้อยละ 3.5 เนื่องจากมีข้อจำกัดจากเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่