ทางหลวงลุยมอเตอร์เวย์หลังบอร์ดPPPไฟเขียว

ทางหลวงลุยมอเตอร์เวย์หลังบอร์ดPPPไฟเขียว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทางหลวงเร่งเดินหน้ามอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา บางใหญ่-กาญจนบุรี หลังบอร์ด PPP ไฟเขียว

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา มูลค่า 85,970 ล้านบาท และมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี มูลค่า 56,567 ล้านบาท ว่า กรมทางหลวงอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลและการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา TOR หลังจากที่ทั้ง 2 โครงการได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือ PPP ที่มีมติให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี นับตั้งแต่เปิดให้บริการ ทั้งนี้คาดว่าภายในปีนี้จะเปิดให้เอกชนเข้ามายื่นเสนอราคาได้

อย่างไรก็ตาม สำหรับรูปแบบการลงทุน เอกชนจะเป็นผู้ลงทุนออกแบบ ลงทุนงานก่อสร้าง งานระบบ และบำรุงรักษา ส่วนภาครัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ซึ่งการให้เอกชนร่วมลงทุนจะช่วยให้ลดภาระของทางภาครัฐได้อีกทาง