สินค้าสุขภาพ-โอทอปไทยโตดีในตลาดฮ่องกง

สินค้าสุขภาพ-โอทอปไทยโตดีในตลาดฮ่องกง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เผยสินค้าสุขภาพ–โอทอปไทย ขยายตลาดฮ่องกง แนะ ผู้ประกอบการจับพฤติกรรมการชอปปิ้งผ่านห้าง–สั่งซื้อออนไลน์ในฮ่องกงสูงที่สุดในโลก

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ไทยได้จัดงานไทยฟู้ดเฟสติวัล ขึ้น(Thai Food Festival) ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกับห้างอิออน ฮ่องกง อีก 12 สาขา มียอดจําหน่ายสินค้าไทยสูงเกือบ 100 ล้านบาท โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพและสินค้าโอทอปมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ 36.7  และ ร้อยละ 31.6 ตามลําดับ และเพื่อเป็นการขยายการค้าให้ได้อย่างต่อเนื่อง ทางกรมฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้าและบริการ ผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ให้มากขึ้น โดย ในช่วง 5 เดือนแรกของปี  ไทยส่งออกไปฮ่องกงเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.44 หรือ คิดเป็นมูลค่ากว่า 4,837 ล้านเหรียญสหรัฐ