กษ.ชงครม.ของบ22,000ล.จัดงานตามรอยเท้าพ่อ

กษ.ชงครม.ของบ22,000ล.จัดงานตามรอยเท้าพ่อ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียม ชง ครม. 4 ก.ค. ของบ 22,000 ล้านบาท จัดโครงการตามรอยเท้าพ่อ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมพร้อมการดำเนินงาน "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายการขับเคลื่อน เพื่อให้กระจายเงินสู่ชุมชน ลงไปที่เกษตรกรที่มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึง และโปร่งใส โดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในวันที่ 4 ก.ค. 60 โดยใช้งบประมาณจากงบกลาง ประมาณ 22,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ จะเปิดโครงการพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 28 ก.ค. 60 พร้อมจัดกิจกรรมถวายความอาลัยในหลวง ร.9 และ ถวายพระพรในหลวง ร.10 เพื่อเทิดพระเกียรติทั้งสองพระองค์