ก.แรงงานไม่หวั่นถูกUSจัดอันดับไทยเทียร์2

ก.แรงงานไม่หวั่นถูกUSจัดอันดับไทยเทียร์2
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน ไม่หวั่นสหรัฐจัดอันดับค้ามนุษย์ไทยเทียร์ 2 เฝ้าระวัง ย้ำทำงานต่อเนื่อง

นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรณีสหรัฐอเมริการายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ Tip Report โดยประเทศไทยอยู่ในระดับเทียร์ 2 เฝ้าระวังเป็นปีที่ 2 นั้น ทั้งรัฐบาลและกระทรวงแรงงานไม่หวั่นไหวกับผลการจัดอันดับเนื่องจากประเทศไทยมีนโยบายที่ชัดเจนและผลงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล อันเป็นประโยชน์โดยส่วนรวมของชาติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง

นอกจากนี้ ยังมีกระแสความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่ต้องปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวที่มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน นั้น อาจเป็นความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ที่กระทำผิดกฎหมายมาโดยตลอด ซึ่งพระราชกำหนดฯ ฉบับนี้ต้องการปกป้องประโยชน์ของส่วนรวมและส่วนใหญ่มีความเห็นชอบ  โดยกระทรวงแรงงานก็มีความห่วงใยในเรื่องนี้ จึงได้กำหนดวิธีการแก้ไขให้ผู้กระทำผิดกฎหมายกลับมาทำงานอย่างถูกกฎหมายได้ พร้อมขอให้ติดต่อสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ที่จะให้คำแนะนำท่านได้อย่างถูกต้อง