สสว.เผยส่งเสริมพัฒนาธุรกิจปี 59 เกินเป้า

สสว.เผยส่งเสริมพัฒนาธุรกิจปี 59 เกินเป้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สสว. เผยส่งเสริมพัฒนาธุรกิจปี59 เกินเป้า เตรียมขยายกลุ่มเป้าหมายไปยัง Micro SME และวิสาหกิจชุมชน

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEStrong / RegularLevel) ในปีงบประมาณ 2559 ได้ผลเกินความคาดหมาย โดยมีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงถึง 11,303 ราย และสามารถพัฒนาธุรกิจ SME ไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ผลจากการพาบุกตลาดต่างประเทศ  9 ประเทศ สร้างยอดขายสินค้าและการเจรจาธุรกิจได้ทั้งสิ้น 1,936.96 ล้านบาท พร้อมกันนี้ สสว. เตรียมเดินหน้าโครงการในปีงบประมาณ 2560 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันให้ SME ไทยให้ยั่งยืน โดยคณะอนุกรรมการบริหาร สสว. ได้อนุมัติให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม MicroSME และวิสาหกิจชุมชน โดยจะเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อย 10,000 ราย ด้วยการให้ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อผู้ประกอบการรายย่อยสามารถปรับปรุงสินค้าและบริการให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น แจกคูปองให้นำสินค้าไปตรวจสอบการปลอดสารปนเปื้อน และวิเคราะห์ข้อมูลทางโภชนาการกับเซ็นทรัลแล็บ และหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยจัดทำบัญชี ซึ่งการเสริมศักยภาพนี้จะทำควบคู่ไปกับการให้กู้ยืมโดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ย รายละไม่เกิน 2 แสนบาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนตามนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy)