กทพ.ศึกษาทางสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี

กทพ.ศึกษาทางสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กทพ.เร่งพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษสายฉลองรัช - นครนายก - สระบุรี เพิ่มทางเลือกการเดินทางสู่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. ได้ ดำเนินการศึกษาและเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช - นครนายก - สระบุรีระยะทาง 104.7 กิโลเมตร ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่มอบให้เร่งพัฒนาเครือข่ายระบบทางพิเศษให้เชื่อมโยงอย่างบูรณาการ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่งให้กับประชาชน รวมทั้งเชื่อมโยงโครงข่ายทางพิเศษ และเพิ่มทางเลือกการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดนครนายก สระบุรี จังหวัดต่าง ๆ ทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้า กรณีเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน

ทั้งนี้ ลักษณะโครงการฯ เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อทางพิเศษฉลองรัชที่ด่านเก็บค่าผ่านทางจตุโชติ บริเวณถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันออก ถนนกาญจนาภิเษก เชื่อมต่อกับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 มอเตอร์เวย์บางปะอิน - นครราชสีมา และทางเลี่ยงเมืองสระบุรีด้านตะวันออก บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มูลค่าโครงการเบื้องต้น 80,594.31 ล้านบาท