สรท.แนะทำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

สรท.แนะทำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สภาผู้ส่งออกแนะสนับสนุนผู้ประกอบการประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เลื่อนบังคับใช้พรก.ควบคุมต่างด้าว หวังหนุนส่งออกไทยครึ่งปีหลัง

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือ สภาผู้ส่งออก (สรท.) กล่าวว่า สภาผู้ส่งออกมีข้อเสนอแนะในการผลักดันการส่งออกของไทยในครึ่งปีหลังให้เติบโตตามเป้าหมาย โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เช่น การเพิ่มวงเงินสำหรับการใช้บริการป้องกันความเสี่ยง การลดค่าธรรมเนียม และสนับสนุนให้ใช้เงินบาทในการซื้อขายกับประเทศเพื่อนบ้าน เร่งแก้ไขปัญหาแรงงานภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการพิจารณาการใช้พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงในภาคอุตสาหกรรมและไม่เป็นอุปสรรคต่อภาคธุรกิจ โดยรัฐควรเลื่อนการบังคับใช้ออกไปพร้อมจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อความต้องการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว  พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการในท่าเรือหลักของประเทศ เร่งพัฒนาระบบ Maritime Single Window และ Automation สำหรับการทำงานทั้งระบบ รวมถึงการลงทุนสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ขนส่งสินค้า ให้มีความทันสมัย ทำงานได้รวดเร็ว ตลอดจนสนับสนุนให้มีการแข่งขันในการบริการภายในท่าเรือ ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม