สรท.คงเป้าส่งออกปี60โต3.5%จับตาบาทแข็ง

สรท.คงเป้าส่งออกปี60โต3.5%จับตาบาทแข็ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สรท. ยังคงเป้าส่งออกไทย ปี 60 โต 3.5% หลังเศรษฐกิจการค้าโลกส่งสัญญาณขยายตัว แนะจับตาบาทแข็งมาตรการกีดกันทางการค้า

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือ สภาผู้ส่งออก (สรท.) กล่าวว่า สภาผู้ส่งออกยังคงคาดการณ์การส่งออกของไทยในปี 2560 จะเติบโตได้ร้อยละ 3.5 โดยประเมินว่าการส่งออกช่วง 7 เดือนที่เหลือจะมีมูลค่าเฉลี่ยประมาณ 18,500 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือน จากปัจจัยบวกภาพรวมเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของโลกมีการขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งจากการปรับเพิ่มคาดการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจโลกขึ้นอีกร้อยละ 0.1 เป็นร้อยละ 3.6 ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF สอดคล้องสถานการณ์การส่งออกในหลายประเทศมีทิศทางเติบโต แสดงถึงทิศทางการค้าโลกในอนาคตจะฟื้นตัวขึ้น

ทั้งนี้แม้การส่งออกของไทยจะมีโอกาสขยายตัวได้ร้อยละ 5 แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง โดยล่าสุดค่าเงินบาทแข็งค่ากว่าร้อยละ 5.16 ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยจำเป็นต้องพิจารณาแนวทางสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMES ไทย เข้าถึงบริการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้น รวมถึงราคาน้ำมันและราคายางพาราที่ทรงตัวในระดับต่ำ ส่งผลต่อต่อเนื่องถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ความเสี่ยงจากการเมืองระหว่างประเทศและการก่อการร้าย ความเสี่ยงจากมาตรการกีดกันทางการค้า อัตราเงินเฟ้อในประเทศคู่ค้าสำคัญ โดยเฉพาะยุโรป และสหราชอาญาจักร ปัญหาโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ เช่น การขาดแคลนตู้บรรจุสินค้าสำหรับการส่งออก และโอกาสในการทำตลาดของธุรกิจ MSMEs ของไทยผ่านระบบ E-Commerce ยังลำบาก