ปลูกแตงร้าน และพืชหมุนเวียน สร้างรายได้วันละ 2,000 บาท

ปลูกแตงร้าน และพืชหมุนเวียน สร้างรายได้วันละ 2,000 บาท
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เกษตรหนองเสือ ปทุมธานี ปลูกแตงร้านสลับหมุนเวียนสร้างรายได้วันละ 2000 บาท

ยายสังเวียน แก้วกระจ่าง วัย 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 38/1 คลอง 11 ม.7 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โดยใช้พื้นที่ 10 ไร่ปลูกพืชหมุนเวียนเก็บรายได้ตลอดทั้งปีวันละไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ถือว่าสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับคุณยายที่ยังมีร่างกายแข็งแรง ขยันอดทนต่อสู้มาอย่างต่อเนื่องในการประกอบอาชีพเกษตรกร

ยายสังเวียน กล่าวว่าเดิมปลูกสวนส้ม ตอนหลังเปลี่ยนมาปลูกกล้วยหอมแทน ต่อมาเลิกปลูกกล้วย เริ่มต้นใหม่หันมาปลูกพืชหมุนเวียนใช้เวลาน้อยในการเก็บเกี่ยวผลผลิต จัดแบ่งพื้นที่ 10 ไร่นี้ออกเป็น 2 แปลง แปลงแรก 5 ไร่ ในการปลูกแตงร้าน ด้วยการปรับปรุงหน้าดินในร่องสวนเดิม ทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วัน จากนั้น เตรียมหลุมปลูก โดยผสมปุ๋ยคอกขี้วัวหรือปุ๋ยหมักผสมในหลุมอัตราส่วน1ช้อน ผสมให้เข้ากันหยอดเมล็ดหลุมละ 1-3 เมล็ด ต่อหลุม

หลังจากพืชอายุ 20-25 วัน ก็ทำค้างเพื่อเตรียมให้เถาเลื้อยขึ้นการให้น้ำ ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ให้พอเหมาะกับพืชไม่ควรให้แห้งหรือแฉะมากเกินไป ซึ่งพืชแต่ละชนิดใช้เวลาในการปลูก 35-40 วันก็จะเก็บผลผลิตได้ พอดีกับแปลงที่สองเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ซึ่งก็จะทำหมุนเวียนไปแบบนี้ตลอดทั้งปี

ในแต่ละวันจะเก็บแตงได้น้ำหนัก 250 – 400 กิโลกรัม ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตลาดแตงในท้องตลาดบางครั้งราคาตกต่ำเหลือ 3-4 บาทเท่านั้นต่อกิโลกรัม และก็เคยขึ้นสูงสุดถึงกิโลกรัมละ 15 บาท แต่ตอนนี้เหลือเพียง กิโลกรัมละ 8 บาทเท่านั้น ก็พออยู่ได้ต่อการลงทุน การปลูกพืชหมุนเวียนนี้ ไม่ได้ปลูกแตงร้านเพียงอย่างเดียง บางครั้งก็เปลี่ยนไปปลูก ถั่ว และ มะระ บ้าง ซึ่งก็ต้องคอยติดตามราคาพืชผลการเกษตรในท้องตลาดอยู่ตลอดเวลา