เอกชนยันได้รับข้อมูลส่งออกข้าวจากรัฐต่อเนื่อง

เอกชนยันได้รับข้อมูลส่งออกข้าวจากรัฐต่อเนื่อง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เอกชน ยืนยัน ได้รับข้อมูลการส่งออกข้าวจากภาครัฐต่อเนื่องสามารถบริหารจัดการได้ โดยไม่มีการปกปิดข้อมูล

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลการส่งออกข้าว โดยระบุว่า ข้อมูลด้านการส่งออกข้าวที่ภาคเอกชนได้รับจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ถูกเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบสมบูรณ์เป็นปัจจุบันครบถ้วนหมดแล้ว นับตั้งแต่รัฐบาลปัจจุบันเริ่มเข้ามาบริหารประเทศ จนทำให้ภาครัฐและเอกชนสามารถบริหารจัดการ และดำเนินมาตรการตามนโยบาย ในการระบายข้าวของรัฐและการส่งออกอย่างได้ผล ไม่เกิดปัญหาอุปสรรคใดๆ จึงขอยืนยันว่าข้อมูลที่นำเสนอผ่านคอลัมนิสต์ในสื่อสิ่งพิมพ์ฉบับหนึ่ง ที่ระบุว่ากระทรวงพาณิชย์มีข้อมูลด้านการส่งออกข้าวแต่ไม่ได้ แจ้งข้อมูลให้แก่ภาคเอกชนรับทราบนั้น ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด