ผู้ประกอบการยุคใหม่เน้นทำการค้าผ่านออนไลน์

ผู้ประกอบการยุคใหม่เน้นทำการค้าผ่านออนไลน์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้บริหารบริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล เผย ผู้ประกอบการยุคใหม่ เน้นการทำการค้าผ่านออนไลน์ขยายฐานธุรกิจมากขึ้น

น.ส.สันต์ศินี วิลาสศักดานนท์ กรรมการบริหาร บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า แม้ว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้ มองว่ากำลังซื้อจะค่อนข้างชะลอตัว เพราะประชาชน เน้นในเรื่องของการจับจ่ายซื้อสินค้าที่มีความจำเป็นมากกว่าสินค้าคงทนที่ยังสามารถชะลอการซื้อได้ แต่อย่างไรก็ตามทางเวียนนาได้มีการเน้นกลยุทธ์ในเรื่องของการซื้อขายผ่านเว็บไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อยุคใหม่ ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ให้สามารถเข้าถึงสินค้าได้มากขึ้นโดยในช่วงไตรมาสที่ 4 จะมีการเปิดตัวเว็บไซต์ในรูปแบบใหม่ เพื่อที่จะให้ข้อมูลในการซื้อขายสินค้า ให้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อมากขึ้น และสามารถที่จะกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้วย โดยการค้าที่ผ่านระบบออนไลน์ ถือว่าเป็นช่องทางในการทำการค้าที่ความจำเป็น และมีความสำคัญในการประกอบธุรกิจยุคใหม่ที่ผู้ประกอบการรุ่นเก่าจะต้องศึกษาและพัฒนาให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น เพื่อที่จะรักษาฐานของธุรกิจ ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน