สศค.เล็งปรับเป้าส่งออกทั้งปีเดือนหน้า

สศค.เล็งปรับเป้าส่งออกทั้งปีเดือนหน้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สศค. เผย เศรษฐกิจไทยในเดือนพฤษภาคมยังคงมีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง เล็งปรับเป้าส่งออกเดือนหน้า - ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 สูงกว่าเป้า 4,395 ล้านบาท

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนพฤษภาคมยังคงมีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องโดยได้รับแรงผลักดันที่สำคัญจากการส่งออกที่ขยายตัวได้สูงถึงกว่าร้อยละ 12.7 หรือ คิดเป็นมูลค่า 19,900 ล้านเหรียญสหรัฐ

ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนยังคงมีสัญญาณฟื้นตัวจากการลงทุนในหมวดเครื่องจักรโดยสะท้อนจากปริมาณสินค้าทุนนำเข้า ซึ่งขยายตัวต่อเนื่องกว่าร้อยละ 13.7

อย่างไรก็ตามจากตัวเลขที่ขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องทาง สศค. เตรียมตัวประมาณการเศรษฐกิจใหม่อีกครั้งในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยเฉพาะตัวเลขการส่งออก ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องได้ดีกว่าคาดการณ์ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา

ขณะที่ ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - พฤษภาคม 2560) ว่า รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 1,496,129 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 4,395 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3 มีสาเหตุจากการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่น การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ และการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต สูงกว่าประมาณการ 27,964 24,078 และ 3,384 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.5 24.6 และ 0.9 

อย่างไรก็ตามในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลยังคงสูงกว่าประมาณการและเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังได้ประเมินไว้ สำหรับในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ 2560 กระทรวงการคลังจะติดตามดูแลให้การจัดเก็บรายได้เป็นตามเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย