บีโอไอเผยต่างชาติเดินหน้าลงทุนในไทย

บีโอไอเผยต่างชาติเดินหน้าลงทุนในไทย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บีโอไอเผยผลสำรวจต่างชาติเดินหน้าลงทุนในไทย ชี้ อุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์ทางภาษี หนุนลงทุนต่อเนื่อง

น.ส.บงกช อนุโรจน์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยถึงผลการสำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย ประจำปี 2560 จากจำนวน 600 บริษัทที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักลงทุนต่างชาติมีความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย โดยนักลงทุนต่างชาติร้อยละ 35.7 มีแผนจะขยายการลงทุนในประเทศไทย ซึ่งมีสัดส่วนสูงปี 2559 และ 2558 ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 32.5 และ 25.2 ตามลำดับ ขณะเดียวกัน นักลงทุนอีกร้อยละ 62.5 จะเดินหน้าลงทุนในไทยตามแผนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนนักลงทุนที่มีแผนปรับการลงทุนตามสภาวะธุรกิจ มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 1.5 เท่านั้น 

สำหรับปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนวางแผนจะขยายการลงทุน รวมทั้งยังคงเดินหน้าลงทุนในประเทศไทยตามแผนเดิม พบว่า ปัจจัยสำคัญสามลำดับแรก คือ การมีซัพพลายเออร์ที่เพียงพอ ร้อยละ 50.9 ตามด้วยการมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอร้อยละ 50.6 และมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จูงใจให้เกิดการลงทุนในประเทศไทยร้อยละ 49.2

นอกจากนี้พบว่า นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนให้ดีขึ้น ได้แก่ ยกเลิกใบอนุญาตหรือกระบวนการต่างๆ ที่ไม่จำเป็น ปรับปรุงระบบการศึกษาและการฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ เป็นต้น และส่วนใหญ๋แสดงความเห็นด้วยกับนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจของภาครัฐ และคาดหวังว่านโยบายและมาตรการต่างๆ จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจให้ดีขึ้น