แรงงานแห่สมัครนวดแผนไทยกว่า1,200คน

แรงงานแห่สมัครนวดแผนไทยกว่า1,200คน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน เผย นวดแผนไทยขยายตัว ล่าสุด ผู้สมัครฝึกกว่า 1,200 คน พร้อมรองรับความต้องการตลาด สร้างรายได้เพิ่มด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวว่า ปัจจุบันการนวดแผนไทยได้รับความนิยมอย่างมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ประกอบกับภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดมีความต้องการแรงงานในสาขานี้สูง โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการโรงแรมและรีสอร์ต ดังนั้นสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้พัฒนาแรงงานด้านบริการสุขภาพโดยเฉพาะ ซึ่งในปี 2560 มีเป้าหมายพัฒนาแรงงานกลุ่มดังกล่าวจำนวน 1,000 คน ดำเนินการแล้ว 1,246 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน 3 รุ่นรวม 50 คน

อย่างไรก็ตาม กพร. ได้วางยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวพร้อมจัดทำแผน 5 ปี ตั้งเป้าพัฒนาทักษะแรงงานกว่า 5 แสนคน โดยได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษาหรือกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการป้อนสู่ตลาดแรงงาน