ก.พลังงานเพิ่มสัดส่วนB7แก้ปาล์มล้นตลาด

ก.พลังงานเพิ่มสัดส่วนB7แก้ปาล์มล้นตลาด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพลังงานเพิ่มสัดส่วน B7 ดูดซับปาล์มน้ำมันล้นตลาดเก็บสต๊อกเพิ่ม 100 ล้านลิตร เพิ่มใช้ B7

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงฯได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ แก้ไขปัญหาปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดเกินกว่าปกติเป็นปริมาณ 180,000 ตัน ( 207 ล้านลิตร ) โดยกระทรวงได้ประสานผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ให้เก็บสต๊อกไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นจากเดิมเก็บอยู่ที่ประมาณ 50 ล้านลิตร โดยคาดว่าสิ้นเดือนมิถุนายนนี้จะเก็บได้ประมาณ 80 ล้านลิตร และจะพยายามผลักดันให้ได้ 100 ล้านลิตร ภายในเดือนสิงหาคม ซึ่งจะช่วยคลี่คลายปัญหาปาล์มน้ำมันที่ล้นตลาดโดยจะสามารถดูดซับปาล์มน้ำมันที่ล้นอยู่ประมาณร้อยละ 30 และเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจากบี 5 มาเป็นบี 7 ส่งผลให้มีการใช้บี 100 เพิ่มขึ้นจาก 2.2 ล้านลิตรต่อวัน เป็น 4 ล้านลิตรต่อวัน คิดเป็นปริมาณการใช้เพิ่มขึ้น 1.8 ล้านลิตรต่อวัน เพื่อดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ส่วนเกินในตลาด โดยกระทรวงจะพยายามคงสัดส่วนผสมไบโอดีเซล บี 7 ไปตลอดจนกว่ากระทรวงพาณิชย์จะแจ้งมีปริมาณปาล์มขาดตลาด พร้อมจะบริหารต้นทุนเชื้อเพลิงด้านพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้กำชับดูแลไม่ให้เกิดภาระต่อผู้ใช้น้ำมันในภาคขนส่ง 

นอกจากนี้เชื่อว่าพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันฯของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำลังดำเนินการอยู่จะช่วยแก้ไขปัญหาในระยะยาว และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาน้ำมันปาล์มดิบล้นตลาดในระยะยาว จะต้องบูรณาการบริหารจัดการวัตถุดิบทั้งระบบ กำกับควบคุมจำนวนโรงสกัดที่ขณะนี้มีอยู่กว่า 124 ราย ให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับความต้องการใช้ของประเทศ