พณ.มั่นใจส่งออกปีนี้โต5%แม้USคงเทียร์2

พณ.มั่นใจส่งออกปีนี้โต5%แม้USคงเทียร์2
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ มั่นใจส่งออกปีนี้ยังโต 5% แม้สหรัฐฯคงสถานะการค้ามนุษย์ไทยเทียร์ 2 พร้อมเปิดตัวโครงการพี่เลี้ยงโชห่วย ช่วยคนตัวเล็ก

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รู้สึกผิดหวังเกี่ยวกับรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ในปีนี้ โดยยังคงสถานะไทยอยู่ในระดับ เทียร์ 2 Watch list เช่นเดียวกับ ปี 2559 โดยมองว่าที่ผ่านมารัฐบาลไทย และทุกๆ หน่วยงานได้มีความตั้งใจและจริงจังในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แต่เชื่อว่าจากการที่สหรัฐฯ ยังคงสถานะไทยไว้ที่ระดับ เทียร์ 2 Watch list จะไม่มีผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกของไทย โดยยังคงมั่นใจว่าการส่งออกของไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ ร้อยละ 5 ตามเป้าหมาย เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกดีขึ้น ส่งผลให้ประเทศคู่ค้ามีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้น จะช่วยให้มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรยิ่งขึ้น ประกอบกับยุทธศาสตร์การส่งออกไทยเน้น เจาะตลาดให้ตรงกับความต้องการของแต่ละประเทศ รวมทั้งยุทธศาสตร์หุ้นส่วนทางการค้ากับแต่ละประเทศ จะช่วยสนับสนุนการส่งออกของไทยให้มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญผู้บริหารร้านค้าส่งค้าปลีกในต่างจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงโชห่วย ช่วยคนตัวเล็ก โดยเป็นความร่วมมือจากภาคีพันธมิตรระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกให้มีความเข้มแข็ง โดยจะเข้าไปพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการร้านค้า ปรับภาพลักษณ์ร้านโชห่วยให้มีความทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมั่นใจจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากได้  

และจากร้านค้าส่งต้นแบบที่ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาแล้วกว่า 130 ร้านค้าทั่วประเทศ ตั้งเป้าพร้อมจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือร้านค้าปลีกเครือข่ายขนาดเล็กจำนวน 5,000 แห่งทั่วประเทศในปีนี้ เพื่อให้มียอดขายที่ดีขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจท้องถิ่นเกิดการหมุนเวียนได้คล่องตัว ประกอบกับร้านค้าโชห่วยทั้งหมดนี้จะเป็นที่จำหน่ายสินค้าธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งเป็นสินค้าราคาต่ำกว่าท้องตลาดจากผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภครายใหญ่ของประเทศ ช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการร้านค้า และลดค่าครองชีพให้กับประชาชนด้วย