ครม.เท1,841ล.ประกันภัยข้าวนาปี60 คุ้มครอง1,260บ./ไร่

ครม.เท1,841ล.ประกันภัยข้าวนาปี60 คุ้มครอง1,260บ./ไร่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2560 คาด ใช้งบ 1,841 ล้านบาท พร้อมปรับลดเบี้ยประกันและเพิ่มวงเงินคุ้มครองต่อไร่เพิ่มขึ้นเป็น 1,260 บาท

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 โดยใช้วงเงินในการดำเนินการ 1,841 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้าในการรับประกันขั้นต่ำที่ 25 ล้านไร่ และสูงสุด 30 ล้านไร่ โดยปรับเพิ่มวงเงินประกันสำหรับภัยธรรมชาติ 6 ภัย เป็น 1,260 บาทต่อไร่ จากเดิมที่คุ้มครองเพียง 1,111 บาทต่อไร่ และปรับเพิ่มคุ้มครองภัยศัตรูพืชเป็น 630 บาทต่อไร่ จากเดิมที่คุ้มครองเพียง 555 บาทต่อไร่ พร้อมกันนี้ในปีนี้ได้ปรับลดเบี้ยประกันลงเหลือไร่ละ 97 บาท จากเดิมไร่ละ 107 บาท โดยรัฐบาลจะออกเบี้ยประกันให้เกษตรกรไร่ละ 61 บาท และ ธ.ก.ส.จะออกให้กับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าไร่ละ 36 บาท เท่ากับเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันส่วนการจ่ายสินไหมทดแทนหากเกษตรกรได้รับความเสียหาย จะจ่ายผ่านระบบพร้อมเพย์ ซึ่งเงินจะโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง