BKPยันยังเปิดรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

BKPยันยังเปิดรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

BKP ยันบริษัทยังเปิดรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชี้ให้ราคาสูงกว่ากระทรวงพาณิชย์กำหนดที่ 8 บาทต่อกิโลกรัม

นายไพศาล เครือวงศ์วานิช รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) หรือ บีเคพี บริษัทจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงเปิดรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และรับซื้อในราคาสูงกว่าราคาปัจจุบันที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด 8 บาทต่อกิโลกรัม ณ ตลาดรับซื้อในกรุงเทพ เนื่องจากผลผลิตในตลาดมีปริมาณน้อย ขณะที่สถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูกาลปกติ ซึ่งเริ่มเพาะปลูกตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายนของทุกปี มีผลผลิตออกสู่ตลาดในเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน คิดเป็นร้อยละ 70 ของผลผลิตทั่วประเทศทั้งปี ส่วนผลผลิตอีกร้อยละ 30 เป็นการปลูกข้าวโพดหลังนาที่ปลูกในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ซึ่งผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม โดยช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงปลายฤดูกาล ทำให้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดค่อนข้างน้อย หรือในบางพื้นที่ไม่มีผลผลิตป้อนเข้าสู่โรงงาน ดังนั้นบางโรงงานจึงใช้ช่วงเวลาที่ไม่มีผลผลิต ปรับปรุงและซ่อมบำรุงเครื่องจักรเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับผลผลิตข้าวโพดที่จะเก็บเกี่ยวในเดือนสิงหาคมถึงปลายปี ซึ่งเป็นการดำเนินงานปกติเป็นประจำทุกปี