พณ.หารือเอกชน One Belt One Road

พณ.หารือเอกชน One Belt One Road
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พาณิชย์ ดันใช้ประโยชน์จาก One Belt One Road หารือภาคเอกชนใกล้ชิด

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นโยบาย One Belt One Road ของจีน เป็นนโยบายที่คลอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การเมือง การท่องเที่ยว พลังงานและวัฒนธรรม สำหรับด้านโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลจีน ดังนั้นการใช้ประโยชน์ ของประเทศไทย ควรมุ่งไปที่การขยายตลาดสินค้าไปตามเมืองต่างๆ ที่อยู่ในเส้นทาง One Belt One Road และใช้ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของประเทศจีนเป็นตัวกลางในการกระจายสินค้าไทยไปยังภูมิภาคอื่นๆ เช่น รัสเซีย เอเชียกลาง และยุโรป

สำหรับประเทศไทยสามารถเชื่อมต่อโดยใช้ประโยชน์จากเส้นทางสาย R3 ไม่ว่าจะเป็น R3A หรือ R3B โดยเฉพาะเส้นทางสาย R3 ที่สามารถเชื่อมต่อกับประเทศจีน และสามารถเชื่อมโยงกับเส้นทาง One Belt One Road ได้ 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังสามารถใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือ แม่โขง-ล้านช้าง และ CLMVT Forum ในการผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV และประเทศจีน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวด้วยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้หารือร่วมกับภาคเอกชนของไทยในการรองรับนโยบาย One Belt One Road เพื่อร่วมกันทำงานหาแนวทางในการ ส่งเสริมให้ไทยเข้าไปขยายตลาดสินค้ายังเมือง